Zgłoszenie do programu stypendialnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest ciągły. 

Zgodnie z Regulaminem zespół konkursowy powinien składać się co najmniej z dwóch osób oraz pełnoletniego opiekuna-mentora, będącego kierownikiem zespołu i osobą uprawnioną do kontaktów ze Stowarzyszeniem. Opiekun grupy jest osobą zobowiązaną do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji otrzymanych od Stowarzyszenia.

Po wysłaniu zgłoszenia, a jeszcze przed otrzymaniem decyzji o uzyskaniu finansowania opiekun zespołu jest zobowiązany dostarczyć wszystkie zgody na przetwarzanie wizerunku.

 

Fields marked with an * are required

Informacje kontaktowe opiekuna

Tekst pomocy