Wydłużenie terminu składania zgłoszeń projektów

(Brak komentarzy)
2016_03_03 odkrywcy diamentow kapitula (1)

Do 10 stycznia 2017 roku wydłużamy termin składania wniosków  o  dofinansowanie projektów w Programie Odkrywcy Diamentów. Zgłoszenia, które wpłynął do tego terminu będą rozpatrywane na spotkaniu członków Kapituły w dnu 13 stycznia 2017 roku. Tego samego dnia poznamy zespoły, których projekty otrzymały dofinansowanie.

Przypominamy, że zgłoszenia można dokonać przez formularz dostępny tutaj: http://odkrywcydiamentow.pl/zgloszenie/

No comments