odkrywcydiamentów

Lech DzienisZ dumą i satysfakcją odnotowujemy fakt, iż we współpracy z kilkunastoma znamienitymi przedsiębiorcami uruchomiliśmy program stypendialny Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów, którego celem jest wspieranie młodych i twórczych mieszkańców Podlasia.

Jesteśmy przekonani, że w naszym regionie jest wielu młodych ludzi, którzy przy niewielkiej pomocy mogą dokonać rzeczy wielkich. Dowodem na to są wynalazki m.in. Petrosa Psyllosa, studenta Politechniki Białostockiej skierowane do osób niepełnosprawnych czy też sukcesy i zwycięstwa studentów pracujących w dziesiątkach kół naukowych naszej Uczelni. To właśnie w kołach naukowych powstają łaziki marsjańskie, bolidy czy pojazdy na sprężone powietrze.

Zadaniem programu stypendialnego Odkrywcy Diamentów jest udzielanie wsparcia finansowego utalentowanym i efektywnie działającym grupom młodzieży, by umożliwić im start w prestiżowych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.

Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu Politechniki Białostockiej oraz Partnerów – przedsiębiorstw – będziemy mogli odkryć wielu wartościowych młodych ludzi, którzy przyczynią się do rozwoju naszego regionu.

Na naszej stronie internetowej będziemy informować o tym jak rozwijają się nasze „diamenty”. To także platforma do nawiązania kontaktów pomiędzy Stowarzyszeniem a zespołami młodych innowatorów, którzy chcieliby uzyskać wsparcie z Programu Odkrywcy Diamentów.

Zapraszam!

prof. Lech Dzienis
– Prezes Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów